RSB Soft, S.L.          C/ Alexandre Tintoré, 4 08551 Tona Tel. 902 93 11 85 

 

 
Gestió comercial i comptable
 Desenvolupament 4GL amb Base de Dades SQL
 De 1 a 250 llocs de treball, locals, en xarxa o mòbils
Personalització, adaptacions a les necessitats   específiques del client
Integració amb amb Office (Excel, word, outlook)
Multi-usuari, multi-empresa, multi-exercici

 

Software de gestió
Solucions de gestió per l'empresa, adaptades a les seves necessitats

 

Exemple 4

Exemple 3

Exemple 2

Exemple 1