RSB Soft, S.L.          C/ Alexandre Tintoré, 4 08551 Tona Tel. 902 93 11 85 

Circuit de compres/vendes desde pressupost i comanda de client/a proviedor
Consultes i seguiment d'albarans i comandes per múltiples criteris (situació, plaç d'entrega, estat)
Traçavilitat de totes les operacions de gestió, desde la factura o apunt comptable fins a l'origen