RSB Soft, S.L.          C/ Alexandre Tintoré, 4 08551 Tona Tel. 902 93 11 85 

Control de riscos de clients (Aseguradores de crèdit), avisos de bloqueix, comunicats i seguiment
Gestió de clients amb departaments, facturació per departament, etc ..
Cartera de cobros automàtica. Aplaçaments per vacances, seguiment d'impagats