Sistemes de Seguretat Supervisada
Copies de seguretat automatizades i desateses, amb encriptació i redundancia amb servidors externs a les seves oficines.

 

RSB Soft, S.L.          C/ Alexandre Tintoré, 4 08551 Tona Tel. 902 93 11 85 

 

 

 

COPIES DE SEGURITAT LOCALS SUPERVISADES

RSB Soft, coneix el valor que tenen les dades de la seva empresa, i les fatals consecuencies que pot arrivar a provocar una perdua d'aquestes.

Fins ara el model de copia de seguretat en PYMES estava basat amb el següent:

Accions habituals

Possible problema

Copia en cintes magnètiques Error en la cinta, informació irrecuperable.
Copies gestionades per la PYME Utilització per mans inexpertes
Dedicació i control Amb el temps es deixen de fer rigurosament
Enmagatzanament de la copia No es treuen fora de les instal.lacions

RESULTAT: No assegurar la recuperació de dades = NO EXISTEIX continuitat en el negoci

 

COPIA I RECUPERACIO DE SISTEMES

Existeix un altre nivell tan important com l'anterior que els al RECUPERACIO de SISTEMES. Si un servidor s'espatlla, per averia, robo, etc .., el personal de la seva empresa deixa de treballar i es produeixen perdues econòmiques.

Dues cifres:

El impacte mig d'una hora d'inactivitat informàtica (segons valors del INE), suposa un mínim de 30€ hora per treballador.

El 93% de les empreses que perden les seves dades, tanquen als 2 anys per no tenir disponibilitat de les dades.

 

Les característiques del nostre servei de continuitat del negoci son:

 

Copies de seguretat basades en imatges a disc, desateses per part de l'usuari
Realització automàtica de les imatges complertes i incrementals del disc dur
Enviament d'un correu electrònic en cas d'error en el proces de copia
Clonació del PC, mentres s'esta treballant
Possibilitat de recuperació sobre màquines amb hardware diferent
Compresió i encriptació de les imatges amb 256bits
Imatges enmagatzemades per duplicat en dos dispositius externs

COPIES DE SEGURETAT REMOTES SUPERVISADES

El servei de Copia de seguretat remota, permet recuperar informació crítica davant situacions de robo, desastre (inundacions, incendi, ...), hackers, virus o simplement per averia dels equips que guarden la informació.

La perdua d'informació en aquests casos pot suposar un desastre per l'empresa si no disposa d'un sistema de copies eficient.

Per això el servei de Copia de Seguretat Remota li permet salvaguardar els seus arxius importants, dipositant-los periòdicament en el Data Center i de manera programada, a traves d'internet.

Amb tota tranquilitat, ya que es tracta d'un proces automàtic, que els nostres tècnics li deixaran configurat i funcionant; amb la frecuencia que al client mes li convingui i realitzant ells mateixos una primera copia en les seves instal.lacions per estalviar temps i problemes.

Amb absoluta seguretat y confidencialitat, doncs la informació viatja i es guarda encriptada, de tal manera que ningú, excepte el client, tenen acces a les dades.

Amb la tranquilitat que les copies s'enmagatzemen fora de la seva emrpesa, deixan-les allotjades en un Data Center equipat amb altes mesures de seguretat contra intrusos, robos, actes vandàlics i incendis. Amb sistemes redundants d'aire acondicionat, alimentació eléctrica i vigilancia 24 hores els 7 dies de la setmana.

Amb la mateixa velocitat i eficacia, ja que el back-up es diferencial (nomes es guarden els canvis efectuats sobre la copia anterior), a la seva mida, automàtic i de frecuencia programable.

SUPERVISIÓ DEL SISTEMA DE COPIES DE SEGURETAT

La supervisió i seguiment diaria per tècnics especialitzats en les tasques de copies de seguretat, es una part funamental en el sistema de copies.

Els nostres tècnics revisaran cada dia com s'ha realitzat la seva copia i verificaran el estat dels dispositius asegurant així que la seva informació quedi guardada correctament.